תנאי שימוש
עודכן לאחרונה ב- 11/09/2014
1.
תנאי שימוש במערכת
2.
תנאים בסיסיים
3.
תנאים כלליים
4.
זכויות
5.
IP דיווח זכויות יוצרים והפרות
6.
הגבלת האחריות
7.
הגבלת זמן לתביעות
1. תנאי שימוש במערכת
 • באמצעות גישה או שימוש באתר "רב-מגן שליטה ובקרה", או כל יישום (כולל יישומים ניידים) שהועמד על ידי "רב-מגן שליטה ובקרה"(ביחד, "השירות"), אתה מסכים להיות מחויב לתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש"). השירות הוא בבעלות או בשליטת "רב-מגן שליטה ובקרה". תנאי שימוש אלו משפיעים על הזכויות והחובות המשפטיות שלך. אם אינך מסכים להיות מחויב לכל תנאי שימוש אלה, לא לגשת או להשתמש בשירות
 • במקרים שבהם אנו מציעים תכונה מיוחדת ועליה חלים תנאים, בנוסף לתנאי שימוש אלה, לתנאים הספציפיים לשליטת התכונה המיוחדת יש קדימות על תנאים כללים אלה.
 • ולמעט סוגים מסוימים של סכסוכים שתוארו בסעיף הבוררות למטה, אתה מסכים שמחלוקות opt-out • הודעת בוררות: אלא אם כן אתה בינך לבין "רב-מגן שליטה ובקרה" תיפתרנה באמצעות בוררות מחייבות, פרט ואתה מוותר על זכותך להשתתף בתובענה ייצוגית תביעה משפטית או רחבות. -CLASS בוררו
2. תנאים בסיסיים
 • עליך להיות בן 18 שנים לפחות כדי להשתמש בשירות.
 • אסור לפרסם אלימות, עירום, עירום חלקי, הפליה, חומר בלתי חוקי המפר זכויות יוצרים, תמונות אלימות, פורנוגרפיות או רמיזות
 • מיניות או תוכן אחר באמצעות השירות.
 • את\ה אחראי לכל פעילות המתרחשת בחשבונך ואתה מסכים שלא תמכור, העברה, רישיון או להקצות את החשבון שלך, שם המשתמש, או כל זכות בחשבון. פרט לאנשים או עסקים שמורשים במפורש ליצור חשבונות מטעם הגן,"רב-מגן שליטה ובקרה" אוסר על יצירה ואתה מסכים שלא תיצור חשבון לאף אחד מלבד הורי ילדי הגן. כמו כן מצהיר כי כל המידע שאתה מספק או סיפקת ל"רב-מגן שליטה ובקרה"בעת הרשמה ובכל הזמן האחר יהיה נכון, מדויק, עדכני ומלא, ואתה מסכים לעדכן את פרטיך כפי שיידרש כדי לשמור על האמת ודיוקו.
 • אתה מסכים שאתה לא תבקש, לאסוף או להשתמש באישורי הכניסה של משתמשי "רב-מגן שליטה ובקרה" אחרים.
 • אתה אחראי על שמירת הסיסמה שלך סודית ומאובטחת.
 • אסור להשמיץ, לעקוב, להתעלל, להטריד, לאיים, להתחזות או להפחיד אנשים או ישויות ואסור לפרסם מידע פרטי או חסוי באמצעות השירות, כולל המידע של כל אדם אחר כרטיס האשראי, תעודת הזהות שלך או מספרים חלופיים לאומיים זהות, מספרי טלפון שאינם ציבוריים או כתובות דוא"ל שאינם ציבוריות.
 • אסור להשתמש בשירות לכל מטרה בלתי חוקית או בלתי מורשה. אתה מסכים לציית לכל החוקים, הכללים והתקנות (לדוגמה, פדרלי, מדינתי, מקומי ומחוזית) החל על השימוש בשירות שלך ואת התוכן שלך (מוגדר בהמשך), כולל אך לא מוגבל לחוקי זכויות יוצרים.
 • אתה אחראי בלעדי להתנהגותך ואת כל הנתונים, טקסט, קבצים, מידע, שמות המשתמש, תמונות, הגרפיקה, פרופילים, קטעי אודיו וידאו, הצלילים, יצירות מוסיקליות, יצירותיו של מחבר, היישומים, הקישורים ותכנים או בחומרים אחרים (באופן קולקטיבי, "תוכן") שאתה שולח, מפרסם או מציג באמצעות השירות.
 • אסור לשנות, להתאים את השירות, לתקן או לשנות אתר אחר על מנת לרמוז שזה קשור לשירות או "רב-מגן שליטה ובקרה" .
 • אסור ליצור או לשלוח אימיילים לא רצויים, הערות או צורות אחרות של תקשורת מסחרית או מטרידה (כמו "דואר זבל") לכל משתמשי "רב-מגן שליטה ובקרה" .
 • אסור להתערב או להפריע לשירות או לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות, לרבות על ידי העברה כל תולעים, וירוסים, תוכנות ריגול, תוכנות זדוניות או כל קוד אחר של טבע הרסני או הרסני. אסור להזריק תוכן בקוד או שינוי באופן אחר או להפריע לתצוגת החומר של "רב-מגן שליטה ובקרה" .
 • אסור ליצור חשבון עם השירות באמצעים בלתי מורשים, לרבות אך לא רק, באמצעות מכשיר אוטומטי, תסריט, בוט, עכביש, סורק או מגרד.
 • אסור לנסות להגביל משתמש אחר מלהשתמש או הנאה מהשירות ואתה לא חייב לעודד או להקל הפרת תנאי שימוש אלה או כל תנאי אחר ב"רב-מגן שליטה ובקרה" .
 • הפרת תנאי שימוש אלה עשויות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של "רב-מגן שליטה ובקרה", להוביל לביטול חשבון "רב-מגן שליטה ובקרה"  שברשותך. אתה מבין ומסכים כי "רב-מגן שליטה ובקרה"  לא יכול ולא יהיה אחראי לתכנים המתפרסמים בשירות ואתה משתמש בשירות באחריותך בלבד. אם הפרת את התנאים או הרוח של תנאי שימוש אלה, או בדרך אחרת ליצור סיכון או חשיפה משפטית אפשרית עבור "רב-מגן שליטה ובקרה" , אנחנו יכולים להפסיק לספק את כל או חלק מהשירות לך.
חזור למעלה
3. תנאים כלליים
 • אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או את הגישה לשירות מכל סיבה, ללא הודעה מוקדמת, בכל עת, וללא ובטלפון info@asguard.org.il חבות לך. תוכל לבטל את חשבון סיון מה בגן בעצמך ע"י פנייה מסודרת למשרדינו: בכתובת מייל לאחד ממנהלי המוצר. משך זמן הביטול עלול לארך עד כ 2 ימי עסקים.
 • עם הסיום, כל הרישיונות וזכויות אחרות המגיעות לך בתנאי שימוש אלה ייפסקו באופן מיידי.
 • אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות את תנאי שימוש אלה ("תנאים עודכנו") מעת לעת. אלא אם כן אנו עושים שינוי מסיבות משפטיות או מנהליות, התנאים המעודכנים ייכנסו לתוקף באופן מידי או במועד מאוחר יותר שנקבע. אתה מסכים שאנחנו יכולים להודיע לך על התנאים המעודכנים על ידי פרסומם בשירות, וכי השימוש בשירות לאחר המועד הקובע של
 • תנאים המעודכנים מהווה את הסכמתך לתנאים המעודכנים. לכן, עליך לעיין בתנאי שימוש אלה וכל תנאים מעודכנים לפני השימוש בשירות. התנאים המעודכנים יהיו בתוקף מעת פרסום, או מועד מאוחר יותר כפי שיפורט בתנאים המעודכנים, ויחולו על השימוש בשירות שלך מנקודה זו והלאה. תנאי שימוש אלה יחולו על כל מחלוקות נובעות לפני המועד הקובע של התנאים המעודכנים.
 • אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב להעניק גישה לשירות לכל אדם, מכל סיבה בכל עת.
 • אנו שומרים לעצמנו את הזכות לכפות על חילוט כל שם משתמש מכל סיבה.
 • אנחנו יכולים, אבל אין שום חובה, להסיר, לערוך, לחסום, ו / או תוכן צג או חשבונות שיכילו תכנים שאנו קובעים בשיקול דעתנו הבלעדית שהפר את תנאי שימוש אלה.
 • אתה אחראי בלעדי לאינטראקציה עם משתמשים אחרים בשירות, בין אם מקוון או לא מקוון. אתה מסכים ש"רב-מגן שליטה ובקרה" אינו אחראי או אחראי להתנהגות של כל משתמש. "רב-מגן שליטה ובקרה"  שומר את הזכות, אבל אין חובה, כדי לפקח או להיות מעורב במחלוקות בינך ובין משתמשים אחרים. תפעיל היגיון בריא ושיקול הדעת בעת אינטראקציה עם אחרים, ובכלל זה בעת שליחה או פרסום תכנים או כל מידע אישי או אחר.
 • אתה מסכים שאתה אחראי לכל חיובי הנתונים שנגרמו על ידי שימוש בשירות.
 • אנו אוסרים גישה לכל תוכן בשירות באמצעים אוטומטיים, לרבות, אך לא רק, פרופילים ותמונות של משתמשים (למעט כתוצאה של פרוטוקולים סטנדרטיים במנועי חיפוש או בטכנולוגיות המשמשים את מנוע חיפוש עם "רב-מגן שליטה ובקרה"  של הסכמתה מפורשת).
חזור למעלה
4. זכויות
 • חלק מהשירות נתמך על ידי הכנסות מפרסום ועשוי להציג פרסומות וקידומי מכירות, ואתה מסכים ש"רב-מגן שליטה ובקרה" עשויה להציב פרסום וקידום מכירות כזה על השירות או בשילוב עם התוכן שלך. המצב וההיקף של פרסום וקידום מכירות כגון כפופים לשינוי ללא הודעה מיוחדת לך.
 • אתה מכיר בעובדה שאנחנו לא תמיד מזהים את השירותים בתשלום, תוכן בחסות, או תקשורת המסחרית כאמור.
 • אתה מצהיר ומתחייב כי: 1. אתה בעלים של התוכן פורסם על ידך או באמצעות השירות או אחר יש את הזכות להעניק את הזכויות ורישיונות שנקבעו בתנאי שימוש אלה. 2. פרסום ושימוש בתוכן שלך או באמצעות השירות אינו מפר\עושה שימוש לרעה או פוגע בזכויות של צד שלישי כלשהו, לרבות, זכות לפרטיות, זכויות פרסום, זכויות יוצרים, סימני מסחר ו / או זכויות קניין רוחניות אחרות; 3. אתה מסכים לשלם עבור כל התמלוגים, הדמים, וכל כספים אחרים המגיעים מתוכן שאתה מפרסם בשירות או באמצעותו, וכן יש לך את הזכות ואת היכולת המשפטית להתקשר בתנאי שימוש אלה בתחום השיפוט שלך.
 • השירות מכיל תוכן שבבעלות או ברישיון על ידי "רב-מגן שליטה ובקרה"  (תוכן "רב-מגן שליטה ובקרה" ). תוכן "רב-מגן שליטה ובקרה" מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, הסודות מסחריים וחוקים אחרים, וכמו שבינך לבין "רב-מגן שליטה ובקרה" . "רב-מגן שליטה ובקרה"  מחזיק ושומר את כל הזכויות בתוכן "רב-מגן שליטה ובקרה"  והשירות. לא להסיר, לשנות או להסתיר את כל זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימן שירות, או כל זכות קניינית אחרת המשולבת ו\או המלווה את תוכן "רב-מגן שליטה ובקרה"  ולא לשחזר, לשנות, להתאים, להכין עבודות נגזרות המבוססים על, ביצוע, הצגה, פרסום, הפצה , שידור, מכירה, או ניצול תוכן "רב-מגן שליטה ובקרה" .
 • שם "רב-מגן שליטה ובקרה"  והלוגו הם סימנים מסחריים של "רב-מגן שליטה ובקרה" , ואין להעתיק, לחקות או להשתמש, במלואו או בחלקו, ללא אישור מראש ובכתב של "רב-מגן שליטה ובקרה" , אלא בהתאם להנחיות המותג שלנו. בנוסף, כל כותרות הדפים, גרפיקה מותאמת אישית, סמלים כפתורים ותסריטים הם סימני שירות, סימני מסחר ו / או לבוש מסחרי של "רב-מגן שליטה ובקרה" , ואין להעתיק, לחקות או משומשים, במלואו או בחלקו, ללא אישור מראש ובכתב מ"רב-מגן שליטה ובקרה" .
 • מרות זאת היא כוונתו של "רב-מגן שליטה ובקרה"  לשירות יהיה זמין ככל האפשר, יהיו מקרים כאשר השירות עשוי להיות מופרע, ללא הגבלה, לתחזוקה או שדרוגים מתוכננים, לתיקוני חירום, או בשל כישלון של קישורי תקשורת ו\או ציוד. כמו כן, "רב-מגן שליטה ובקרה"  שומר לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן מהשירות, מכל סיבה, ללא הודעה מוקדמת. למרות הסרת תוכן מהשירות ניתן להמשיך לאחסן על ידי "רב-מגן שליטה ובקרה" , על מנת לעמוד בהתחייבויות משפטיות מסוימות, אבל לא תינתן שליפה ללא צו בית משפט תקף. כתוצאה מכך, "רב-מגן שליטה ובקרה"  מעודד אותך לשמור גיבוי של התוכן שלך עצמך. במילים אחרות, "רב-מגן שליטה ובקרה"  הוא לא שירות גיבוי ואתה מסכים שלא להסתמך על השירות למטרות גיבוי או אחסון תוכן. "רב-מגן שליטה ובקרה"  לא יהיה אחראי כלפיך לכל שינוי, השהייה או הפסקת השירותים, או הפסד של כל תוכן. אתה גם מכיר בכך שהאינטרנט עלול להיות חשוף לפרצות באבטחה וכי הגשת תוכן או מידע אחר לא יכולה להיות בטוחה לגמרי. לפקח, ,prescreen • אתה מסכים ש"רב-מגן שליטה ובקרה" אינו אחראי ואינו תומך, בתוכן המוצג במסגרת השירות. "רב-מגן שליטה ובקרה"  אין כל התחייבות ל לערוך או להסיר כל תוכן. אם התוכן שלך מפר את תנאי שימוש אלה, אתה עלול לשאת באחריות משפטית לתוכן זה.
 • המדיניות של "רב-מגן שליטה ובקרה"  לא לקבל או לבחון תוכן, המידע, רעיונות, הצעות או חומרים אחרים, חוץ מאלה שבקשנו זאת במפורש ואילו תנאים ספציפיים מסוימים, תנאים ודרישות עשויים לחול. זאת על מנת למנוע אי הבנות אם הרעיונות שלך דומים לאלו שפתחנו. בהתאם לכך, "רב-מגן שליטה ובקרה"  אינו מקבל חומרים או רעיונות לא רצויים, ואינו לוקחת אחריות על כל חומר או רעיונות המועברים אלינו. אם, למרות המדיניות שלנו, אתה בוחר לשלוח לנו תוכן, מידע, רעיונות, הצעות, או חומרים אחרים, הינך מסכים כי "רב-מגן שליטה ובקרה"  הוא חופשי להשתמש בכל תוכן כזה, מידע, רעיונות, הצעות או חומרים אחרים, לכל מטרה שהיא, כולל, פיתוח ושיווק מוצרים ושירותים, ללא כל התחייבות או תשלום מכל סוג אליך.
חזור למעלה
5. דיווח זכויות יוצרים והפרות IP
 • אנו מכבדים את זכויותיהם של אנשים אחרים, ומצפים ממך לעשות את אותו הדבר.
 • אנו מספקים לך כלים שיעזרו לך להגן על זכויות הקניין הרוחניות שלך. כדי ללמוד עוד על אופן דיווח תביעות בגין הפרת זכויות קניין רוחנית.
חזור למעלה
6. הגבלת האחריות
בשום נסיבות לא יחול על "רב-מגן שליטה ובקרה"  אחראיות כלפיך לכל אובדן או ניזק מכל סוג (לרבות, הפסד ישיר, עקיף, כלכלי, מופתי, מיוחד, עונש) אשר מתייחסים ישירות או קשור בעקיפין ל (א)שירות; (ב) תוכן "רב-מגן שליטה ובקרה" ; (ג) תוכן הגולש; (ד) השימוש שלך, חוסר יכולת להשתמש, או מתן השירות; (ה) כל פעולה שננקוט בקשר עם חקירה על ידי צדדי "רב-מגן שליטה ובקרה"  או רשויות אכיפת חוק בנושא השימוש של כל גורם האחר בשירות או; (ו) כל פעולה שננקוט בקשר עם זכויות יוצרים או בעלי קניין רוחניים אחרים; (ז) כל טעות או השמטה במבצע של השירות; (ח) כל נזק למחשב של המשתמש, מכשיר נייד, או ציוד או טכנולוגיה אחר, כולל נזק מהפרה כלשהי ביטחונית או וירוסים, באגים, הונאה, שגיאה, השמטה, הפרעה, פגם או כשל רשת או כל תקלה טכנית אחרת, לרבות, נזק בשל אובדן רווחים, אובדן המוניטין, אובדן נתונים, הפסקת עבודה, דיוק של תוצאות, או נפילת מחשב או תפקוד לקוי, גם אם נראה לעין גם אם צדדי "רב-מגן שליטה ובקרה"  קבלו מידע או היו אמור לדעת על האפשרות לניזקים אלה, בין אם במסגרת הפעולה חוזית, רשלנות, אחריות קפידה או נזיקית (לרבות, ללא הגבלה, שנגרם באופן מלא או חלקי על ידי רשלנות או פעולותיו של אלוהים, אי תקשורת, או גניבה או הרס של שירות). בשום מקרה לא "רב-מגן שליטה ובקרה"  יהיו אחראים כלפיך או כל אדם אחר לאובדן, נזק או פגיעה, לרבות, ללא הגבלה, מוות או פציעה. מדינות מסוימות אינן מתירות החרגה או הגבלה של ניזקים מקריים או תוצאתיים, כך שההגבלה או ההחרגה לעיל לא תחול עליך. בשום מקרה לא צדדי החבות הכוללת .( ₪ "רב-מגן שליטה ובקרה"  לך בגין כל ניזקים, הפסדים או גורמים או פעולה לא תעלה על מאה שקלים ישראלים ( 100.00
חזור למעלה
7. הגבלת זמן לתביעות
אתה מסכים כי כל תביעה שנובעת או קשורה ליחסים שלך עם "רב-מגן שליטה ובקרה"  יש להגיש תוך שנה מיום שתביעה כזו התעוררה, אחרת, הטענה שלך חסומה באופן קבוע.

תחילתם של תנאי שימוש אלה הוא 1 בספטמבר 2014 . תנאי שימוש אלה נכתבו בעברית. במידה ויש מחלוקת בתרגום לשפות אחרות, שפת העברית היא הקובעת.
חזור למעלה